KONTAKT:

Email: JeronymJ@seznam.cz
logo1.gif
Zápis z členské schůze OP SK Slavie Praha v Klatovech
Restaurace Pod Hůrkou byla v pátek 12. 2. 2016 místem konání výroční členské schůze odboru přátel SK SLAVIA Praha i.č. 228 24 847, kterou svolal stávající výbor OP v Klatovech. Řídící schůze p. Strnad v 17.15 hod. schůzi zahájil, pozdravil všechny přítomné a seznámil je s programem schůze.
Za výbor OP SLAVIA byli přítomni:
předseda – Junek Jeronym18. 4. 1953, M. Gorkého 159, 33901 Klatovy II
místopředseda – Strnad Tomáš
členové – Vaněk Josef, Flosman Emanuel, Černý Zdeněk 
Za kontrolní komisi:
předseda - Jílek Miloš   
členové - Holý Zdeněk, Laco Lubomír
Další přítomní dle prezenční listiny.
Program členské schůze.
  1. Zahájení
  2. Seznámení s činností za r. 2015 a nástin na r. 2016
  3. Zpráva o stavu financí spolku
  4. Volby výboru a kontrolní komise OP
  5. Schválení nových stanov
  6. Diskuze a závěr
1. Po zahájení členské schůze p. Strnadem a seznámení přítomných s programem schůze, předal slovo předsedovi p. Junkovi.
2. Předseda shrnul činnost odbočky za minulý rok a zavzpomínal na autobusový zájezd na ligové utkání se Slováckem, který byl spojený s komentovanou procházkou Prahy po stopách SLAVIE. Dále připomněl účast našeho fotbalového mužstva na celostátním setkání v Hodoníně a nedávný první vánoční turnaj ve stolním tenise za účasti 23 členů.
Bezesporu největším úkolem naší odbočky v r. 2016 je uspořádání celostátního setkání a turnaj v malé kopané. Do Klatov přijedou odbočky z celé republiky, čeká nás dost práce s organizací, zajištění ubytování, stravování a tak dále. Přivítáme každou pomoc našich členů s realizací této akce.
3. P. Černý přítomné seznámil se stavem financí. Dále přečetl zprávu revizní komise o hospodaření spolku. Spolek má k 31. 1. 2016 na účtu 13 861,17 Kč.
4. Řídící schůze p. Strnad dle prezenční listiny konstatoval, že je přítomno 31 členů a schůze je tak usnášeníschopná. Po volbě volební komise p. Krejčiříka Michala a p. Škacha Josefa a představení kandidátů výboru a kontrolní komise následovala volba výboru OP a revizní komise.
Výbor OP:
předseda – Junek Jeronym 18. 4. 1953, Maxima Gorkého 159, 33901 Klatovy II
místopředseda – Strnad Tomáš
členové – Flosman Emanuel, Černý Zdeněk, Vaněk Josef
Kontrolní komise OP:
předseda - Jílek Miloš
členové - Holý Zdeněk, Laco Lubomír
Výbor i kontrolní komise odboru přátel SK SLAVIA Praha v Klatovech byla jednomyslně zvolena na další čtyřleté období.
5. Dalším bodem schůze bylo schválení nových stanov našeho spolku. P. Strnad přítomné seznámil se změnami a novým názvem stanov a poté o nich dal hlasovat. Z přítomných 31 členů nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování, a tak byly stanovy schváleny.
6. V diskuzi bylo několik dotazů na celostátní setkání a turnaj v malé kopané 2. 7. 2016. P. Strnad členům spolku a hostům poděkoval za účast a schůzi ukončil.
Tento zápis z členské schůze spolku potvrzuje p. Junka Jeronyma, Maxima Gorkého 159, 33901 Klatovy II jednat za OP SK Slavia v Klatovech jako statutární orgán.
 
Přílohy: 
  1. Prezenční listina
  2. Aktuální seznam členů
 
V Klatovech 12.2.2016                                         Zapsal: …………………………………..                                                                                                     Černý Zdeněk


Na loňské výroční schůzi, která se konala také v únoru, byl naším hostem tehdejší sportovní ředitel p. Kisel. Rok s rokem se sešel a všechno je jinak. P. Kysel už ve Slavii není a z jeho přání se vyplnilo jen to o střelci Škodovi. To samé platí o trenérech. P. Beránka střídá mladý ambiciózní trenér Uhrin. To, ale není všechno. Majitel Slavie p. Řebíček, který ji před časem zachránil před krachem, ji chce prodat. Na konec se mu to podaří. Slávii kupuje čínská společnost CEFC zastoupená p. Tvrdíkem spolu s p. Šimáněm, českým milionářem. Hned po převzetí vyhlásili útok na poháry a nákup nových hráčů, zatím přišlo do Slávie asi osm posil. Zda se vše, co vyhlásili, podaří, uvidíme časem, nám fandům nezbývá než věřit, že tomu tak bude. Také vznikl nový realizační tým, přišli noví trenéři k mládežnickým týmům, ale jeden kvalitní už také odešel, a to Dovalil.
No a teď něco k naší odbočce. Na loňské valné hromadě jsme plánovali celodenní autobusový zájezd na fotbal s nějakým programem. Měli jsme v plánu utkání s Českými Budějovicemi, bohužel kvůli televizi utkání přeložili, tak nám zbyl termín poslední kolo se Slováckem. Hledali jsme nějaký program před utkáním a nakonec se nám povedlo domluvit  procházku po Praze po stopách Slavie. Průvodce nám dělali p. Pomikal, Čapek a Donner. Sraz byl na Václavském náměstí a odtud jsme vyrazili na 3hodinovou procházku. Dozvěděli jsme se např. kde Slavie vznikla, kde schůzovali, cvičili nebo kam se chodili hráči bavit, a tak dál. Procházka byla poučná a za to bych chtěl pánům Pomikalovi, Čapkovi a Donerovi ještě jednou poděkovat. Pak následovalo utkání se Slováckem, ale to už tak zábavné nebylo, protože Slavie prohrála. Zájezdu se zúčastnilo 38 členů a rodinných příslušníků.
Další a hlavní akcí roku bylo setkání a turnaj v Hodoníně. Hodonín je docela daleko, a tak dalo kapitánovi Tomáši Strnadovi dost práce sestavit mužstvo. Nakonec se to podařilo, odjelo 6 fotbalistů Strnad, Gajdušek, Uruba, M. Krejčiřík a 2 půjčení hráči. Doprovod Junek, Holý, Hřebec. Hrálo se na tréninkovém hřišti za účasti 24 týmů. Našemu oslabenému mužstvu se nepodařilo postoupit ze skupiny, takže skončilo mezi poraženými na 19 místě. 
Nejčerstvější akce byl 26. 12. vánoční turnaj v ping pongu uspořádaný v restauraci Pod Hůrkou. Přihlásilo se 23 borců, ze skupin postoupilo 16 hráčů, kteří pokračovali KO systémem. Po asi 3 hodinovém maratonu, v  boji o 3 místo vyhrál Martin Malán nad Karlem Burešem a 1 místo vybojoval Zdeněk Černý proti Zdeňku Jozovi. Všichni byli odměněni diplomem a vítězové dostali medaile a věcné ceny. Protože se turnaj líbil, chceme jej příští rok zase uspořádat.
Na přelomu roku probíhají výroční schůze a my jsme dostali pozvánku na schůzi do Žilova,  kde měli letos hosty Ondru Zlámala, který tam představil svoji knihu VZPOMÍNKY MISTRŮ, a dalším hostem byl fotbalista Kalivoda se kterými byla pěkná diskuze. No a včera jsme navštívili přátele v Příbrami, kde byli hosty trenér brankářů SLAVIE Radek Černý, zástupce a.s.Tomáš Syrovátka, který má na starosti kontakt s fanoušky a i zde byla diskuze zajímavá.. Zástupci obou odboček jsou pozváni k nám.
Naše odbočka, jak jistě už víte, požádala o uspořádání 16. setkání v Klatovech. Měli jsme zájem už o loňský ročník, ale Hodonín dostal přednost. Letos jsme dostali přednost mi před Jičínem. Setkání se bude konat na hřišti divizních Klatov na Rozvoji. Na setkání musíme zajistit nejen turnaj ve fotbale, ale také různé doprovodné akce, například prohlídku Klatov pro nehrající, večerní zábavu a další. Bude třeba zajistit stravování a občerstvení. Je to velká akce. Pro naší odbočku i finančně náročná, protože k nám přijedou odbočky z Čech a Moravy, chceme, aby setkání proběhlo co nejlíp, proto žádám všechny členy o pomoc. Další podrobnosti o setkání se určitě dozvíte třeba na pravidelných schůzkách v hotelu Rozvoj, na našich webových stránkách tam je i datum a hodina schůzek v mejlech nebo ve vývěsních skříňkách, které máme už zase 2 - jedna je u hotelu Beránek a druhá opravená je u Husy. Na schůzky může přijít každý člen nebo příznivec Slavie.
Chtěl bych všem členům předem poděkovat za pomoc při přípravě setkání.
Dnešní valnou hromadu obohatíme o univerzitu Slavii, v Klatovech už po třetí, která bude o nejlepších trenérech ve Slavii. Hostem by měl být bývalý brankář Slavie a poté masér Boby Zlámal.
 Jistě jste někdo zaregistroval, že v lednu uplynulo 120 let od založení fotbalového odboru ve Slavii. Určitě si všichni přejeme, aby nám naše Slavie dělala jenom radost a aby dosáhla co největších úspěchů.
Ještě bych  chtěl říct, že jsou i smutné zprávy v loni naše řady opustil přítel Václav Červený, proto bych chtěl uctít nejen jeho, ale další velké slávisty minutou ticha.





Tyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one