KONTAKT:

Email: JeronymJ@seznam.cz
logo1.gif
VALNÁ HROMADA OP SLÁVIE PRAHA V KLATOVECH
Hotel Rozvoj byl dne 19. února 2015 místem konání valné hromady klatovských slávistů.                                                                                Zcela zaplněný sál vinárny byl důkazem věrnosti k červenobílým barvám sešívaných. Klatovská odbočka se svými 117 členy je třetí největší v rámci republikového slávistického dění.  Valnou hromadu zahájil př. Tomáš Strnad ve spolupráci s předsedou př. J. Junkem.  Přivítali přítomné, včetně nových členů, milé hosty z OP Příbrami a zástupce pražského výboru OP Př. Dr. Michala Dobiaše. Předseda př. Junek zhodnotil činnost odbočky za minulý rok. Př. Zdeněk Černý nás seznámil hospodaření odbočky.
V dalším průběhu došlo k odsouhlasení programu valné hromady, spočívající v seznámení přítomných i hostů s plánem práce na r. 2015 s organizačními změnami, to je volbou nového složení výboru, přerozdělení funkcí.     Poděkování př. Milanu Zajíčkovy za znovu obnovení odbočky a dosavadní práci pro klatovskou odbočku předáním děkovného listu s malým dárkem. Poté následovala gratulace novým členům a jubilantům spolu s předáním upomínkových předmětů a pamětních listů.
Celorepublikové setkání a odboček bude v červnu 2015 v Hodoníně. Při té příležitosti se bude konat turnaj v malé kopané a vše bude provázáno bohatým doprovodným programem. Naše mužstvo v malé kopané vedené kapitánem Tomášem Strnadem se turnaje opět zúčastní. V souvislosti s touto událostí se vedení klatovského OP Slávie chce ucházet o tuto ojedinělou akci v r. 2016 .
V r. 2015 ve vhodném jarním termínu pak plánuje výbor OP zorganizovat autobusový zájezd s návštěvou Edenu spojenou s prohlídkou zázemí stadionu, jakož i Prahy samotné, pro své členy a jejich rodinné příslušníky.
V 18 hod. tak jak bylo dojednáno se dostavil mezi klatovské slávisty člen představenstva SK Slavia Praha a sportovní ředitel Karol KISEL.
Ve dvouhodinové velmi plodné diskuzi zodpověděl celou řadu dotazů týkajících se nadcházející jarní sezony, odhodu a příchodu hráčů, zimní přípravy, výsledků na hřišti, atmosféry v kabině, skautingu a všeho ostatního co zajímalo přítomné členy. Na závěr chceme poděkovat všem přítomným členům a hostům za účast. Poděkování plátí také hotelu Rozvoj personálu a zejména p. vedoucí Barborkové za zajištění důstojného prostředí i za  bezchybnou obsluhu během konání valné hromady. Do hotelu Rozvoj se budeme vždy rádi vracet.                 Za OP Klatovy M. Zajíček
 

Tyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one