KONTAKT:

Email: JeronymJ@seznam.cz
logo1.gif
ZÁPIS ZE SCHŮZE OP SLAVIA PRAHA V KLATOVECH

Dne 24. ledna 2014 od 18.00h před druhým cyklem Univerzity Slavia – 100. výročí narození Pepi Bicana byly projednány dle schváleného programu tyto body:
  1. Výběr a výše členských příspěvků na rok 2014 včetně distribuce příspěvků, známek, Červenobílých listů, Poločasů.
  2. Hospodaření odbočky dle stavu na účtu Poštovní banky s uvedením počátečního a konečného zůstatku.
  3. Rozbor výdajových a příjmových položek.
  4. Projednání a schválení plánu práce na rok 2014 s podrobným rozborem jednotlivých bodů včetně krátké diskuze s doplňujícími připomínkami.
  5. Upozornění na provoz nové klubovny v Lubech a zaměření našich webových stránek.
  6. Zajištění a náplň oslav 50. výročí od vzniku OP.
  7. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2013 a plánu práce na rok 2014.
Na závěr této části večera byli představeni: Nový předseda hlavního výboru Ing. Krob, Mgr. Vršecký působící v klíčové funkci sekretáře a p. Zápotocký, „duše“ projektu Univerzita Slavia.
Po krátkém projevu našich hostů, ve kterém našim členům přiblížili své vize a novinky v OP, byla zahájena všemi očekávaná Univerzita Slavia.
Když, jsme při loňské valné hromadě napočítali 52 členů, nikdo z nás netušil, že se naše řady více než zdvojnásobí na dnešních 107 platných členů. Je pravda, že byla velká euforie z titulů mistra ligy. Př. Zlámal přivezl pohár mistra ligy to bylo velké lákadlo, nyní Slavie hraje o záchranu v lize a celkově i o budoucnost. Uvidíme kolik věrných slávistů nás zůstane já se držím hesla ze slávistického kotle při děkovačce jsme s vámi při výhře i při prohře a doporučuji si přečíst úvod na našich vebových stránkách proč být slávistou. Stránky nám bez nároku na honorář vytvořil př. Sedláček. Snažil jsem se na ně dát co nejvíce informací nejen o naší klatovské odbočce , ale i o Slávii. Uvítal bych někoho znalého a ochotného stránky obsluhovat a  zatraktivnit. Nebudu se pouštět do podrobného hodnocení loňského roku to už řekl nebo řekne místo předseda př. Zajíček. Myslím, ale že byl vcelku úspěšný. Byli jsme Slavii podpořit v pohárovém utkání ve francouzském Lille. Tří denní zájezd pořádal od. přát. Slavie Praha byl velmi pěkný a zajímavý. Ovšem největší radost mám ze setkání v Rožďalovicích bylo to 10 jubilejní setkání a já osobně jsem se zúčastnil již 8krát tak můžu hodnotit. Rožďalovičtí nasadili laťku velmi vysoko nejen po stránce sportovní, ale i po stránce společenské. Turnaje se zúčastnilo 21 mužstev, ale zástupců odboček z celé republiky bylo mnohem víc. Pro Klatovy byla účast velmi úspěšná tyto trofeje jsou odměnou za celkové třetí místo. Vzpomínám na náhodné setkání s př. Zajíčkem kdy jsem mu vyprávěl o turnaji a srazu všech slávistů v lázních Bělohrad, tam hráli poprvé přátelé ze Žilova a Klatovy nic, Klatovy spaly. Slovo dalo slovo a př. Zajíček řekl jdeme do toho . Má velkou zásluhu, že jsme v Klatovech odbočku obnovili. Určitě by z toho měli velkou radost i zakládající členové klatovské odbočky, která patří mezi nejstarší v republice byla založena v r. 1965. Zakládajícími členy byli profesor Synáč první předseda odbočky, profesor Taur, prof. Tichovský, stavitel Jílek, bankovní úředník Veselý pokladník, pojišťovací agent Beneš, př. Kolář, př. Mík a další. Neznám všechny ať mi prominou nemám žádné písemné doklady. Jak je vidět nebyli to žádní hej nebo počkej, ale dá se říci elita Klatov , někteří z nich bojovali pro svoje postoje i s režimem např. prof. Taur vykonával předsedu odbočky až do začátku devadesátých let za jeho éry se pořádaly oblíbené mikulášské zábavy na které zval hosty z Prahy např, internacionála Ženíška nebo př. Šulce atd. Organizoval zájezdy na fotbal často spojené s návštěvou, divadla nebo prohlídkou některého hradu apod. Pamatuji i zájezdy na slávistické karnevaly do juldy fuldy ve sjezdovém paláci dnešní Výstaviště. Při jenom karnevalu celý náš zájezd přivítal podáním ruky a přáním pěkné zábavy tehdejší předseda Ilja Prachař. O karnevalech je hezký článek od př. Dr. Dobiáše na stránkách odboru přátel Slávie Praha nebo na našich klatovských stránkách slaviakt.jex. doporučiji přečíst.
Proč se tak podrobně zmiňuji o př. Taurovi. Př. Taur opustil naše slávistiké řady minulý čtvrtek jsme se sním rozloučili v klatovském krematoriu, proto bych vás prosil abychom uctili jeho, ale i další členy kteří opustili naše řady minutou ticha. Děkuji.
 
Děkuji Vám za pozornost Slávii zdar.
 

Tyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one