KONTAKT:

Email: JeronymJ@seznam.cz
logo1.gif
SEŠÍVANÍ SE SEŠLI V JUBILEJNÍM ROCE  120. VÝROČÍ OD VZNIKU SK SLAVIA PRAHA.
15. února 2013 ve večerních hodinách zahájil valnou hromadu odboru přátel SK SLAVIA PRAHA v Klatovech předseda této největší odbočky v České republice př. Jeroným Junek.
Přivítal hosty Z Edenu, Žilova, zástupce tisku a přítomné členy odbočky z Klatov a širokého okolí. Následně seznámil zcela zaplněný sál hotelu Beránek s programem valné hromady, plánem práce na rok 2013 a stavem hospodaření s finančními prostředky, pocházejícími převážně z řádných členských příspěvků.
V dalším průběhu valné hromady otevřel 1. místopředseda př. Milan ZAJÍČEK okénko hostů. Přivítal trenéra slavistické juniorky p. Michala Petrouše s mladým, nadějným juniorem Josefem Bazalem.
Oba byli doslova zavaleni řadou dotazů týkajících se dění ve fotbalové SLAVII od A mužstva, juniorku přes mládež ve všech věkových kategoriích. Tato část valné hromady zanechala mezi účastníky této diskuze velmi pozitivní ohlas a svým obsahem prokázala dvoustraně zdravý a konstruktivní přístup tolik potřebný před zahájením jarní sezony. Prostor k vystoupení dostal i př. Dr. Michal Dobiáš autor a duše Červenobílých listů, člen hlavního výboru OP. Vyzvedl práci klatovské odbočky, která se dle jeho vyjádření stává pojmem v republikovém slávistickém hnutí.
Na závěr došlo k distribuci červenobílých listů, plakátů a ostatních propagačních materialů  a  suvenýrů od př. Jana Čapka. Následně pak k přivítání nových členů OP, jakož i ohodnocení jubilantů formou předání uvítacích a pamětních listů doplněných klubovými vlajkami FO SK SLAVIA PRAHA.
Další činnost klatovských slávistů lze sledovat na našich stránkách slaviakt. jex. cz, nebo ve vývěsních skříňkách v Klatovech 3x, Strážově, Kolinci, jakož i v nově chystané klubovně OP v bistru TIP-SPORT př. Strnada v Lubech u zastávky MHD.
Za OP Klatovy 1. místopředseda  Milan Zajíček
 

Tyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one