KONTAKT:

Email: JeronymJ@seznam.cz
logo1.gif
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ODBORU PŘÁTEL FO SK SLAVIE PRAHA KLATOVY

Termín: 12 . září 2009
Místo: hotel Beránek Klatovy
Zahájení: v 10 hod.

Program: 1. zahájení – p. Junek a p. Zajíček za přípravný výbor.
2. okénko hostů spolu s ukázkou poháru mistra Gambrinus ligy
– tiskový mluvčí FO SK Slavie Praha Mgr. Ondřej Zlámal
– zástupce výboru OP SK Slavie Praha p. Čapek,
- zástupce OP Žilov p. Tegl
- zástupce města Klatov starosta Mgr. Rudolf Salvetr
- zástupce redakce Klatovského deníku – focení s pohárem pro tisk a zájemce z řad fandů.
3. volba 3 členné volební komise
4. zpráva znocněnce přípravného výboru
5. představení kandidátů do výboru OP
6. provedení volby předsedy dvou místopředsedů, hospodáře , 1 člena výboru a 3 členné revisní (kontrolní) komise.
7. diskuse
8. závěr

Bod 1.- Po úvodním slovu p. Junka dlouholetého předsedy zaniklé odbočky OP Slavie Praha v Klatovech, zahájil schůzi předseda přípravného výboru p. Milan Zajíček.
Bod 2.- Ustavující schůzi byli představeni navrhovaní členové 3 čl. Volební komise ve složení
p. Zdeněk Holý- předseda
p. Václav Červený – člen komise
p. Lukáš Líbal – člen komise
Bod 3. - Předseda přípravného výboru přednesl stanovy a objasnil snahu nově obnovené odbočky OP SK Slavie Praha v Klatovech získat pro ni právní subjektivitu, včetně navržené výše členských příspěvků 120,- a 240,- Kč plus při vystavení nové legitimace 10,- Kč manipulačního příplatku. Na závěr vysvětlil důvody pro které je takto postupováno.
Bod 4. - Předseda volební komise Zdeněk Holý představil jednotlivé kandidáty do výboru odbočky s předpokládaným rozdělením funkcí.
Výbor: p. Jeroným Junek, p. Milan Zajíček, p. Josef Vaněk, p. Emanuel Flosman, p. Lubomír Laco, a p. Jaroslav Křen
Revisní (kontrolní) komise: p. Vladimír Hřebec, p.Miloš Jílek, p.Zdeněk Černý, p. JUDR. Lukáš Holý.
Bod 5. -Předseda volební komise p. Holý provedl veřejné hlasování. O každém kandidátovi bylo hlasováno jednotlivě. Hlasovalo 44 přítomných členů ustavující schůze. Pro navrhované kandidáty výboru i kontrolní komise hlasovalo 44 členů jednomyslně.
Bod 6. - Následovala volba rozdělení funkcí ve výboru a rev. komisi. Návrch byl opět jednomyslně schválen při opětovném představení kandidátů a jejich funkcí.
Junek Jeroným – předseda, statutární zástupce s kontaktní adresou
Zajíček Milan - první místopředseda
Vaněk Josef - druhý místopředseda
Flosman Emanuel – člen výboru

Vladimír Hřebec- předseda revisní ( kontrolní) komise
Miloš Jílek- člen komise
Zdeněk Černý - člen komise

Diskuse: Před rozloučením se starostou Klatov a pražskými zástupci, byla zopovězena řada dotazů o situaci v odd. kopané SK Slavie, mužstvu i vedení klubu. Odpovídal tiskový mluvčí Mgr. Ondřej Zlámal a za OP p. Jan Čapek. Ze strany Žilova p. Tegl poděkoval za účast na jejich turnaji v malé kopané v Unišově.
p. Zajíček poděkoval za účast starostovy Klatov Mgr. Salvetrovy, tisk. mluvčímu Mgr. Zlámalovi za přivezení a ukázání mistrovského poháru, který se všem moc líbil, zástupci OP Slavie p. Čapkovi, zátupci Žilova p. Teglovi také redaktorce Klatovského deníku p. Jitce Kilbergerové.
p. Junek připoměl možnosti zajištění tuzemských i zahraničních zájezdů, distribuce seznam. Možnost zakoupení a objednání vstupenek na ligová a pohárová utkání včetně způsobu distribuce i cenových relací. Využití informací o OP Slavie zajištění aktualnosti.
p. Zajíček připoměl vydávání periodik jako Červenobílých listů, plakátů, diařů, kalendářů, propagačního mater. a podobně.
p. Kadlecová navrhla způsob hospodaření odbočky zejména vybírání příspěvků a jejich využití.
p. Junek a p. Zajíček apelovali na mladší členskou část se sportovním založením, za účelem založení mužstva odbočky v malé kopané pro účast na různých turnajích (Žilov, celostátní akce setkání odboček v Rožďalovicích apod.)Jedná se o celkové oživení na sportovním poli, prezentaci odbočky navenek o sblížení členů uvnitř pobočky.
p. Vaněk pozdravil ustavující schůzi za Strážov a okolí, přislíbil pomoc aktivizovat činnost odbočky po sportovní i společenské stránce.
p. Flosman zaměřil svůj příspěvek na stejné cíle jako p. V aněk a to za Luby, Kolinec a okolí.
p. Zajíček informoval ustavující schůzi o průběhu výroční valné hromady OP Slavie konané 28. 3. 09 v Edenu. To je odsouhlasení čl. příspěvku na 300,- Kč na rok. senioři, děti a studenti 100,- Kč na rok. Kladně byl hodnocen vstah mezi OP Slavie a Fan klubem jehož zástupce p. Kočí byl přítomen.Tuto skutečnost ocenil v hlavní zprávě i předseda OP Slavie ing. Adamec. Přítomen byl i předseda představenstva celé SK Slavie Praha ing. Huptych. Po několika upřesňujících diskuzních příspěvcích byla přijata nová verze stanov OP, reagující na změněné podmínky oproti r. 1995(Dr. Kment).
p. Z. Ročeň poděkoval za pomoc při organizaci zájezdů i účastníkům stále oblíbenějších poznávacích zájezdů OP na pohárová utkání.
Výbor dostal za úkol urychlené zavedení vebových stránek OP, bez kterých se činnost OP neobejde a které by se měly stát forem odboček a prezentací jejich činnosti.
Byla předána standarta odboček v držení ji má OP Rožďalovice, kde se bude v červnu konat celostátní turnaj v malé kopané a setkání odboček.
Na závěr zvolen 9 členný výbor a 3 členná revizní komise.

Závěr: Ze strany klatovské odbočky došlo k bližšímu rozboru snahy založit občanské združení formou registrace u MV v souladu se zněnímzák. 83/499053 a tím získání vlastní právní subjektivity. Záměr byl řádně zdůvodněn a jednomyslně schválen ustavující schůzí a bez dalších připomínek včetně navrhnutého znění stanov, které budou ve dvojím vyhotovení předloženy k projednáví a schválení MV. Byl též nastíněn plán práce na rok 2010, který bude ještě upřesněn a předložen na valné hromadě, která je plánována na leden 2010 a měla by být už spojena s uznáním právní subjektivity občanského združení a výběrem členských příspěvků , upozornění na vývěstních informačních skříňkách.
p. Šlauf vystoupil s návrhem setkání členů pravidelně v urč. termínu každý měsíc za účelem větší informovanosti. Současně se nabízí , že vytvoří pro odbočku vebové stránky.


Složení a náplň práce předsednictva (výboru) a revisní (kontrolní) komise.

Jeroným Junek předseda Denisova 40, KT 1 723116910
Milan Zajíček místopředseda Havlíčkova 282, KT 4 604338921
Vaněk Josef místopředseda Strážov 121 728126685
Flosman Emanuel člen výboru Luby 251 KT 607571689
Kadlecová Mil. hospodářka Nýrsko 722922281p. Junek- předseda, statutární zástupce s kontaktní adresou, zaštituje celou činnost odbočky včetně koordinace této činnosti, řízení schůzí a setkání.

p. Zajíček – 1. místopředseda organizační záležitosti, zejména na sportovním poli (malá kopaná) včetně mater. zajíštění, styk s Prahou, obměna vývěstních skříněk ve spoluprácis p. Jílkem a p. Černým zajištění informačních míst (zastávka KT město, trafika hl. Nádraží, prodejna Jílek v ul. Kpt. Jaroše č.p. 48). Kultura spolupráce s p. Kadlecovou a sp. Hřebcem.

p. Vaněk – zajištění informovanosti členů Strážov a okolí, včetně distribuce propagačního materialu,výběru příspěvků, pomoc na sportovním poli, průběžný kontakt s ostatními členy výboru za účelem koordinace činnosti celé odbočky.

p. Flosman – To co p. Vaněk pro oblast Luby , Kolinec ve spolupráci s p. Křenem

p. Kadlecová – Ekonomická část, pokladna, příspěvky, pokladní deník, příjmové a výdajové doklady, FÚ.atd.


Revisní (kontrolní ) komise.

Vladimír Hřebec předseda Havlíčkova 174, Švihov
Miloš Jílek člen Šmeralova 419 Klatovy
Zdeněk Černý člen Hlávkova 762/3 Klatovy

sepsal: předseda
1. místopředseda Milan Zajíček Jeroným Junek

Tyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one