KONTAKT:

Email: JeronymJ@seznam.cz
logo1.gif
ZÁPIS ZE SCHŮZE OP KLATOVY

Konané dne 4. 10. 2010

Přítomni: př. Zajíček, př. Junek, př. Kadlec, př. Kadlecová, př. Holý, př. Macháček, př. Lávička.

Program: 1. Hodnocení uplynulého roku

                 2. distribuce slevových karet a časopisu slávistycké listy

                3. informace o pokladně př. Kadlecová

                4. nabídka př. Zlámala na výstavu archiválií SLAVIE PRAHAPLÁN PRÁCE ODBORU PŘÁTEL SK SLAVIA PRAHA V KLATOVECH NA R. 2011.

 1. Upevnění organizační struktury a činnosti celého sdružení, zejména rozdělení působnosti jednotlivých členů výboru vč. revizní komise.
 2. Příprava valných hromad spolu se zajištěním jejich důstojného průběhu.
 3. Posílení členské základny o mladé členy s chutí zapojit se a pracovat pro dobré jméno SLAVIE v Klatovech a okolí.
 4. Upřesnění pracovních setkání členů vč. obsahového zaměření a to každé pondělí v týdnu to je 4x do měsíce tak, aby tato setkání byla přínosem pro všechny zúčastněné.
 5. Vypracovat plán eventuelních výjezdních sezení (Luby, Kolinec, Strážov apod.) vč. jejich přípravy tak, aby tato sezení splnila svůj účel zejména co se týče informovanosti a účinného průběhu.
 6. Vylepšovat distribuci plakátů, červenobílých listů co do dostupnosti a aktualnosti.
 7. Zajištění informovanosti na našich vebových stránkách www. slaviakt.jex.cz a to i průběžně po celý rok tak aby, tyto stránky byly aktualní, přehledné a měly pro naše členy hodnotu.
 8. Rozšiřovat a upevňovat již dobře fungující vstah s médii, jakož i s velkým pomocníkem v naší činnosti DRAGON PRESS KLATOVY.
 9. Pokračování v upevnění a posílení již vzniklého fotbalového mužstva v malé kopané.
 10. Informovat průběžně naše členy o možnostech zahraničních a tuzemských fotbalových zájezdech.
 11. Zajištění distribuce vstupenek do EDENU vč. členských karet pro jednotlivé zájemce, které umožňují slevy vstupného na utkání SLAVIE a nákupy ve FANSCHOPU v EDENU. Bližší informace na www.fo-slavia, cz
 12. Zajištění výběru členských příspěvků po celý rok ve výši Kč 240,- nebo Kč 120,- tak jak bylo stanoveno po získání právní subjektivity od 22. 12. 2009.
 13. Zajištění aktualnosti a upravenosti vývěsních skříněk v Klatovech (nádraží ČD, ul. Vídeňská, kp. Jaroše dále v Lubech, Kolinci a Strážově).
 14. Pravidelný styk s EDENEM a ostatními právními subjekty (město, podniky, TJ a pod.).
 15. Snažit se průběžně o získání eventuelních sponzorů, kteří by podpořili naší činnost za protislužbu nabízíme reklamu na našich webových stránkách.

Tyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one