KONTAKT:

Email: JeronymJ@seznam.cz
logo1.gif
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY – ODBORU PŘÁTEL FO SK SLAVIE V KLATOVECH,
KONANÉ 7. 2. 2018 V REST.  POD HŮRKOU
  1. Jednání řádné valné hromady OP Klatovy řídil př. Tomáš Strnad. Přivítal hosty z Příbrami, ze Žilova a z Prahy a členy OP Klatovy.
  2. Místopředseda Tomáš Strnad představil návrh programu VH. Navrhovaný program byl poté hlasováním schválen.
  3. Zprávu o činnosti v období od poslední VH přednesl předseda OP Klatovy Jeroným Junek                                                                                                 ve své zprávě se věnoval : autobusovým zájezdům,                                                                           návštěvám zápasů, návštěvám spřátelených odboček, Příbram 50 let trvání, Žilov10 let od založení, nákup stadionu V Edenu, vepřové hody U Pavlíka, valná hromada OP v Praze, turnaj ve stolním  tenisu, oslava v Obecním domě 125 let od založení SLÁVIE. Poděkoval autorům Univerzity SLÁVIE př. Pomikalovi, Zápotockému a př. Michalu Dobiášovi, který slavil 70. narozeniny. Nastínil plán akcí na rok 2018.  
  4. Pokladník Zdeněk Černý seznámil přítomné se stavem pokladny a členské základny.  
  5. Př. Miloš Jílek předseda revizní komise zkontroloval hospodaření a pokladu, za přítomnosti členů př. Laco a Holý nebyly shledány žádné chyby.
  6. Poté byli představeni nový členi OP Klatovy, byly jim předány uvítací dopisy. Jubilantům za loňský rok  byli předány pamětní listy a plakety. 
  7. Po diskuzi bylo v malé přestávce podáno občerstvení.
  8. V asi 7 hodin zahájil př. Pomikal a Zápotocký univerzitu SLAVIA, téma slávistická hrdost.
  9. Př. Tomáš Strnad nakonec všem zúčastněným poděkoval za účast a popřál hodně zdraví a úspěchů.  
  10. Schůze se dle prezenční listiny zúčastnilo 51 členů OP Klatovy a 8 hostů.                                                            Zapsal J. Junek                                                                                     

Tyto stránky na systému Webgarden zhotovila RASgraf Klatovy http://radeksedlacek.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one